HD:2019:44

Betalningsmedelsbedrägeri
Legalitetsprincipen – Den straffrättsliga legalitetsprincipen

Diarienummer: R2017/728
Liggare: 793
Givet: 15.5.2019 ECLI:FI:KKO:2019:44

A hade förvärvat falska lunchsedlar och använt en del av dem själv samt överlåtit en del vidare. Tingsrätten tillräknade förfarandet som betalningsmedelsbedrägeri, medan hovrätten ansåg att A hade gjort sig skyldig till förfalskning.

Av de skäl som framgår av avgörandet ansåg Högsta domstolen att A:s förfarande skulle anses som betalningsmedelsbedrägeri. (Omröstn.)

SL 37 kap 8 §
SL 3 kap 1 §

 
Publicerad 15.5.2019