HD:2019:22

Nödvärn - Excess i nödvärn
Försök till dråp
Bevisning - Bevisvärdering

Diarienummer: R2017/480
Liggare: 382
Givet: 8.3.2019 ECLI:FI:KKO:2019:22

Tre personer, av vilka en var försedd med ett skjutvapen och två med bobollsträn, hade trängt sig in i A:s bostad. I bostadens tambur hade de personer som använde bobollsträn riktat slag mot A:s huvud, överkropp och händer. Dessutom hade den tredje personen riktat skjutvapnet mot A och brottats med honom. A hade flytt undan attacken till köket i sin bostad och med en kniv som han tagit där medan attacken fortgick slagit angriparna, vilka fick livsfarliga skador av A:s agerande. Hovrätten tillräknade A tre försök till dråp begångna som excess i nödvärn. Fråga om A:s gärningar skulle anses vara nödvärn eller excess i nödvärn och om omständigheterna var sådana att det inte skäligen kunde ha krävts att gärningsmannen skulle ha reagerat på annat sätt. (Omröstn.)

SL 4 kap 4 § 1 mom
SL 4 kap 4 § 2 mom

 
Publicerad 8.3.2019