HD:2019:21

Bestämmande av straff - Straffmätning - Skärpningsgrunder

Diarienummer: R2017/706
Liggare: 374
Givet: 7.3.2019 ECLI:FI:KKO:2019:21

A och B hade dömts till fängelsestraff för försök till grovt rån mot en värdetransportbil. Vid straffmätningen hade med stöd av 6 kap. 5 § 1 mom. 5 punkten strafflagen beaktats som straffskärpningsgrund att båda tidigare en gång hade dömts till rätt långa fängelsestraff för liknande gärningar. Fråga om tillämpning av skärpningsgrunden.

SL 6 kap 5 § 1 mom 5 punkten

 
Publicerad 7.3.2019  Uppdaterad 8.3.2019