HD:2019:10

Säkringsåtgärd
Patent

Diarienummer: S2016/903
Liggare: 167
Givet: 6.2.2019 ECLI:FI:KKO:2019:10

Ett bolag hade yrkat att marknadsdomstolen med stöd av lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter skulle förordna att utmätningsmannen skulle ta kopior av dokument som motparten hade i sin besittning, bl.a. räkningar, kvitton och annat bokföringsmaterial, och att bolaget skulle få rätt att ta del av det material som utmätningsmannen hade i sin besittning.

Fråga om bolaget hade anfört skäl för att ett förordnande om säkringsåtgärd skulle ges och för att få rätt till informationen.

L om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter 2, 3, 7 a och 7 b §

 
Publicerad 6.2.2019