Framsida » Prejudikat » Ennakkopäätökset » HD:2017:33

HD:2017:33

Narkotikabrott - Förberedelse till narkotikabrott
Bestämmande av straff

Diarienummer: R2015/366
Liggare: 1155
Givet: 31.5.2017

Svaranden hade odlat Psilocybesvamp och i landet infört växtunderlag för att odla dem. Svamparna ansågs inte vara synnerligen farlig narkotika. Fråga även om bestämmande av straff.

SL 50 kap 1 §
SL 50 kap 3 § 1 mom
SL 50 kap 5 § 2 mom

 
Publicerad 31.5.2017