HD:2016:49

Konsumentskydd - Reglering av avtalsvillkor

Diarienummer: S2014/338
Liggare: 1675
Givet: 16.8.2016

Konsumentombudsmannen yrkade att ett teleföretag skulle förbjudas att i avtal med konsumenter om telefonabonnemang använda ett avtalsvillkor enligt vilket en särskild avgift bärs upp för pappersfakturor. Av de skäl som framgår av domen ansåg Högsta domstolen att villkoret inte var oskäligt på det sätt som avses i 3 kap. 1 § 1 mom. konsumentskyddslagen.

KonsumentskyddsL 3 kap 1 § 1 mom

 
Publicerad 16.8.2016