HD:2015:83

Framkallande av fara

Diarienummer: R2012/1093
Liggare: 2133
Givet: 16.11.2015

A hade medveten om att han hade hiv-infektion flera gånger haft oskyddat analsex med B utan att tala om sin sjukdom. Hiv-infektionen hade inte smittat B. Fråga om A hade framkallat allvarlig fara för B:s liv eller hälsa. (Omröstn.)

 
Publicerad 16.11.2015