Avgöranden med anknytning till EU-rätten och mänskliga rättigheter

På denna sida publicerades avgöranden med anknytning till EU-rätten eller mänskliga rättigheter 2009 - 2015. Här finns dessutom länkar till webbplatser som innehåller liknande avgöranden av högsta domstolar i de andra nordiska länderna.

Från och med år 2017 har dessa avgöranden översatts till engelska, se sidan Summaries of selected precedents in English

Översättningarna av de avgöranden som högsta domstolen meddelade på finska är inofficiella, med undantag av rubrikerna. Avgörandena på originalspråket finns i databasen Finlex.


 
Publicerad 14.2.2019