Avgöranden med anknytning till EU-rätten och mänskliga rättigheter

På denna sida publicerades avgöranden med anknytning till EU-rätten eller mänskliga rättigheter 2009 - 2015. Här finns dessutom länkar till webbplatser som innehåller liknande avgöranden av högsta domstolar i de andra nordiska länderna.

Översättningarna av de avgöranden som högsta domstolen meddelade på finska är inofficiella, med undantag av rubrikerna. Avgörandena på originalspråket finns i databasen Finlex.

 
Publicerad 11.12.2017