Framsida » Kundtjänst

Kundtjänst

Högsta domstolens registratorskontor har öppet vardagar kl. 8.00-16.15. Registratorskontoret tar emot handlingar som inlämnas till högsta domstolen och skickar på begäran fotokopior och officiella kopior av handlingar. En kopieringsavgift tas ut enligt antalet sidor. Mera information om avgifter hittar du i sektionen Avgifter.

Lägg märke till att ansökningar om besvärstillstånds oftast lämnas in till registratorskontoret vid den domstol som avgjort ärendet senast, till exempel hovrättens registratorskontor. Mera information om inledande av ärenden hittar du i sektionen Inledande av ärenden.

I högsta domstolens läsesal är det möjligt att avgiftsfritt bekanta sig med handlingar kl. 8.00-16.00. I läsesalen finns en kundterminal där du kan bläddra i domstolarnas offentliga diarieuppgifter. I läsesalen finns också en kopieringsmaskin för kopiering av handlingar. Kopieringsavgiften är 60 cent/sida och minimiavgift är alltid minst 8 euro.

Möjligheten till kontantbetalning upphör

Vänligen lägg märke till att möjligheten att betala kopior samt andra prestationer med kontanter upphör den 1 oktober 2016. Efter det sker betalningen endast med faktura.

Registratorskontorets kontaktuppgifter:

Besöksadress: Norra esplanaden 3, Helsingfors
Karta

Växel: 02956 40000
Fax: 02956 40154
Registratorskontoret: 02956 40050
E-post: *korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Mera kontaktuppgifter hittar du i sektionen Kontakt.

*Ersätt (at) med @ för att skicka e-post.

 
Publicerad 29.9.2016