Framsida » Aktuellt » Statistik

Statistik

Högsta domstolen publicerar varje år statistiker, som innehåller bland annat antalet inkomna och avgjorda ärenden, beviljade besvärstillstånd och publicerade avgöranden från de senaste tio åren.

Statistik för perioden 2007-2016 finns nedan. Klicka på bilden för större format.


Statistik 2007-2016
Besvärstillstånd, publicerade avgöranden och muntliga förhandlingar
Inkomna, avgjorda och anhängiga ärenden
Inkomna ärenden
Från hovrätterna till högsta domstolen inkomna ärenden
Inkomna ansökningar om besvärstillstånd
Beviljade besvärstillstånd
Handläggningstider i högsta domstolen
Årsverken i högsta domstolen
 
Publicerad 7.4.2017