HD beviljade besvärstillstånd i människohandelsärendet som gäller thailändska bärplockare

Högsta domstolen (HD) har beviljat bärplockarna och åklagaren besvärstillstånd i frågor som gäller antalet brott och bestämmandet av straff. Företagaren beviljades besvärstillstånd i fråga om bestämmandet av straff.

Publicerad 10.9.2020