HD beviljade Nordiska motståndsrörelsen besvärstillstånd och förbjöd tillfälligt dess verksamhet

Högsta domstolen (HD) har beviljat Nordiska motståndsrörelsen (NMR) besvärstillstånd i ett ärende som gäller upplösning av NMR. Samtidigt beslutade HD att NMR:s verksamhet tillfälligt förbjuds och att dess verksamhet ska upphöra tills HD har avgjort ärendet slutligt. Polisstyrelsen krävde att HD skulle utfärda tillfälligt verksamhetsförbud.

Publicerad 28.3.2019