Besvärstillstånd beviljades inte i ärendet som gällde värdepappersmarknadsbrott i gruvbolaget Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

Publicerad 15.10.2019

Högsta domstolen (HD) har avslagit åklagarnas ansökan om besvärstillstånd i brottmålet mot de personer som varit verksamma i ledande uppgifter i gruvbolaget Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (numera Ahtium Oyj:s konkursbo).

I målet var det fråga om informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden samt missbruk av insiderinformation. Helsingfors hovrätts dom står alltså fast.

Hovrätten hade ansett att Pekka Perä, som varit verksam som styrelsemedlem och en del av tiden också som verkställande direktör i bolaget, hade gjort sig skyldig till informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden samt att Lassi Lammassaari, som varit verksam som produktionschef och senare som chef för strategiska projekt, hade gjort sig skyldig till två fall av missbruk av insiderinformation. Resten av åtalen mot dem förkastades.

Hovrätten hade dömt cheferna till bötesstraff och sänkt den samfundsbot som tingsrätten ådömt bolaget. I fråga om två andra svarande hade hovrätten förkastat åtalen helt och hållet. En ledamot av hovrätten som blev i minoritet skulle ha tillräknat svarandena största delen av åtalen.

Helsingfors tingsrätt hade ansett att Perä gjort sig skyldig till tre fall av informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden och Lammassaari till fem fall av missbruk av insiderinformation. Tingsrätten hade dömt dem till villkorligt fängelsestraff och vid sidan av det till bötesstraff. Dessutom hade tingsrätten ansett att två andra personer som verkat i ledande uppgifter i bolaget hade gjort sig skyldiga till ett fall av informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden och dömt dem till bötesstraff. Tingsrätten hade förkastat en del av åtalen.

Mer information: Föredragande Jussi Virtanen, tfn 02956 40028, jussi.e.virtanen(at)oikeus.fi
Avgörandets diarienummer i HD: R2019/429