Ansökan om besvärstillstånd avslogs i ärendet som gäller påkörningen i Helsingfors centrum

Publicerad 5.6.2019

Högsta domstolen (HD) beviljade inte besvärstillstånd i ärendet där en man född 1965 hade kört på fotgängare som befann sig på ett övergångsställe i Helsingfors centrum i juli 2017. En person dog och fem skadades vid påkörningen. Hovrättens dom står således fast.

Helsingfors tingsrätt hade ansett att mannen gjort sig skyldig till grovt dödsvållande, fem fall av grovt vållande av personskada samt grovt äventyrande av trafiksäkerheten, men att han var otillräknelig. På grund av otillräkneligheten dömde tingsrätten inte mannen till straff.

I Helsingfors hovrätt ansågs mannen ha gjort sig skyldig till mord, fem dråpförsök samt grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Även hovrätten ansåg honom vara otillräknelig. Ändring hade inte sökts i tingsrättens dom vad straffet beträffar.


Mer information: Föredragande Heikki Kemppinen, tfn 029 56 40062, heikki.kemppinen(at)oikeus.fi

Ärendets diarienummer i HD R2019/255. Tingsrättens och hovrättens domar är delvis sekretessbelagda.