Inga besvärstillstånd i ärendena gällande grovt subventionsbedrägeri i anslutning till verksamheten vid Jalasjärvi vuxenutbildningscentral

Publicerad 3.5.2019

Högsta domstolen (HD) har avslagit fyra sökandes ansökningar om besvärstillstånd i ett ärende som gällde grovt subventionsbedrägeri och grovt missbruk av tjänsteställning i anslutning till verksamheten vid Jalasjärvi vuxenutbildningscentral (Jalasjärven aikuiskoulutuskeskus, JAKK). Hovrättens dom står således fast.

I ärendet var det fråga om läroavtalsutbildning för grundexamen inom ekonomiförvaltning och inom logistik som ordnats vid JAKK och som finansierats med statsandelar, men som i själva verket inte motsvarat examensgrunderna eller uppfyllt kraven på inlärning i arbetet. Av Jalasjärvi kommun återkrävdes senare över 30 miljoner euro i statsandelsfinansiering som beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

Både hovrätten och tingsrätten hade ansett att de tre sökande gjort sig skyldiga till grovt subventionsbedrägeri och en av dem dessutom till grovt missbruk av tjänsteställning. Hovrätten hade skärpt kommundirektörens straff till ovillkorligt fängelse i två år och två månader och en annan persons straff till ovillkorligt fängelse i två år. Den tredje sökandens villkorliga straff på ett år och tre månader hade inte ändrats i hovrätten. Dessutom hade hovrätten dömt det bolag som ordnat utbildningen i ekonomiförvaltning, och där en av de dömda varit utbildningsdirektör, till samfundsbot på 50 000 euro.

Mer information: Föredragande Minna Heikinsalmi, tfn 02956 40073, minna.heikinsalmi(at)oikeus.fi

Avgörandets diarienummer i HD: R2019/265