Justitierådet Tatu Leppänen blir president för högsta domstolen

Publicerad 12.4.2019

Republikens president har i dag utnämnt justitierådet, juris doktor Tatu Leppänen till president för högsta domstolen (HD) från och med den 1 september 2019.

Leppänen är född i Tavastehus (år 1968) och har skött sin nuvarande tjänst som ledamot av HD, dvs. justitieråd från september 2016. Före det var han lagman vid Hyvinge tingsrätt. Han har också samlat domstolserfarenhet som tingsdomare och hovrättsråd.

Leppänen har dessutom varit verksam i forskningsuppgifter vid institutionen för straff- och processrätt vid Helsingfors universitet och som lagstiftningsråd vid justitieministeriets lagberedningsavdelning samt en kort tid som justitieombudsmannasekreterare i riksdagen. Tyngdpunkten i hans forsknings-, undervisnings- och lagberedningsarbete har legat på processrätt, särskilt områdena för civilprocess-, bevisnings- och utsökningsrätt.

Leppänen har under sin karriär varit ordförande, medlem eller sakkunnig i ett stort antal arbetsgrupper inom justitieministeriets förvaltningsområde samt haft olika förtroendeuppdrag. Han har också en omfattande publikationsverksamhet bakom sig.


Mer information: Kanslichef Tommi Vuorialho, tfn 02956 40110, tommi.vuorialho(at)oikeus.fi och
HD:s kommunikationsenhet, tlf 02956 40052, pia.sive(at)oikeus.fi

Tatu Leppänen, meritförteckning