Inga besvärstillstånd beviljades i bärplockarmålet

Publicerad 27.3.2019

Högsta domstolen (HD) har avslagit 15 bärplockares ansökningar om besvärstillstånd i ett mål som gällde en tvist mellan ett företag från Sotkamo och thailändska bärplockare. Rovaniemi hovrätts dom står således fast.

Bärplockarna hade kommit till Finland sommaren 2013 för att plocka blåbär och lingon med stöd av allemansrätten. Plockarna sålde bären till ett bärplockningsföretag från Sotkamo, men de ansåg att man kommit överens om ett högre pris på bären än vad som betalades.

Både hovrätten och tingsrätten förkastade bärplockarnas talan, där plockarna ansåg att man hade kommit överens om ett fast pris på bären. I avgörandena ansågs det vara bevisat att priset enligt avtalet baserade sig på ett rörligt marknadspris.


Mer information: Föredragande Maija-Liisa Goebel, tfn 02956 40071, maija-liisa.goebel(at)oikeus.fi

Avgörandenas diarienummer i HD: S2019/57 – S2019/71