Justitierådet Tuula Pynnä utsedd till domare vid EU-tribunalen

Publicerad 7.3.2019

Högsta domstolens (HD) ledamot, justitierådet Tuula Pynnä har utsetts till domare vid tribunalen för ett treårigt mandat med början 1.9.2019.

Medlemsstaternas regeringsföreträdares konferens fattade beslut om utnämningen i går.

Tribunalen verkar i anslutning till domstolen i Luxemburg och behandlar bland annat talan som väcks av privatpersoner och företag mot unionens institutioner och byråer. Målen kan gälla t.ex. konkurrensrätt, statligt stöd, immaterialrätt eller EU:s tjänsteföreskrifter.

Också en del av de mål som gäller talan som väcks mot kommissionen och rådet hör till tribunalens behörighet.

Närmare information: Kanslichef Tommi Vuorialho, tlf 02952 40110, tommi.vuorialho@oikeus.fi

Pressmeddelande från statsrådets kansli 20.9.2018: Justitierådet Tuula Pynnä utsedd till Finlands kandidat som domare vid EU-tribunalen