Fem personer anmälde sig till tjänsten som president vid högsta domstolen

Publicerad 28.2.2019

Följande fem personer har inom utsatt tid anmält sig till tjänsten som president vid högsta domstolen (HD):

Juha Häyhä (s.1956), högsta domstolens ledamot och justitieråd, juris doktor,
Mika Ilveskero (s.1966), högsta domstolens ledamot och justitieråd, juris kandidat,
Tatu Leppänen (s.1968), högsta domstolens ledamot och justitieråd, juris doktor,
Kenneth Nygård (s. 1957), president vid Åbo hovrätt, juris licentiat och
Asko Välimaa (s.1963), högsta domstolens ledamot och justitieråd, juris licentiat.

Presidenten för HD utnämns av republikens president utifrån statsrådets förslag till avgörande.


Tilläggsuppgifter: Kanslichef Tommi Vuorialho, tlf 02956 40110, tommi.vuorialho(at)oikeus.fi