Besvärstillståndsansökan förkastades i ärendet som gällde tejpmordet i Nokia

Publicerad 22.1.2019

Högsta domstolen (HD) beviljade inte besvärstillstånd i ett ärende där en 18-årig man hade dömts för mord på en 17-årig kvinna i februari 2017.

Birkalands tingsrätt dömde mannen till fängelse på livstid och ålade honom att betala skadestånd till kvinnans nära anhöriga. Åbo hovrätt ändrade inte på domen.

Mannens besvärstillståndsansökan gällde frågan om han skulle dömas för mord eller dråp.

Tilläggsuppgifter: Föredragande Heikki Kemppinen, tfn. 02956 40062, heikki.kemppinen(at)oikeus.fi.

Ärendets diarienummer i Högsta domstolen R2018/847.