Elcykelimportör beviljades inte besvärstillstånd – skadeståndsskyldigheten i ett produktansvarsärende förblev i kraft

Publicerad 11.1.2019

Högsta domstolen (HD) beviljade inte en importör av elcyklar besvärstillstånd i ett ärende som gällde huruvida en elcykel hade orsakat en eldsvåda i ett radhusbolag i Nyland våren 2015. Hovrättens dom förblev således i kraft. Samtidigt förföll HD:s förordnande från oktober 2018 om att hovrättens dom tills vidare inte får verkställas.

Hovrätten dömde i oktober 2018 importören att med stöd av produktansvarslagen betala skadestånd till försäkringsbolaget för de skador som branden orsakat, sammanlagt cirka 460 000 euro. Hovrätten tog emot omfattande bevisning i ärendet och ansåg på grund av den att elcykeln hade orsakat eldsvådan. Enligt hovrätten var cykeln därför behäftad med en sådan säkerhetsbrist som avses i produktansvarslagen. Tingsrätten hade tidigare kommit fram till samma slutsats men hade dömt ut större skadestånd än hovrätten.

Mer information: föredragande Tiina Väisänen, tfn 02956 40075, tiina.vaisanen(at)oikeus.fi.

Högsta domstolens diarienummer S2018/603.