Högsta domstolens president Timo Esko går i pension

Publicerad 23.1.2019

Högsta domstolens (HD) president Timo Esko har meddelat att han skall gå i pension från och med 1.9.2019, från och med vilket han idag har beviljats avsked från sin tjänst.

Man har beslutat att tjänsten som president ledigförklaras 1.2.2019. Ansökningstiden går ut 28.2.2019.

Timo Eskos meritförteckning på HD:s hemsidor

Ytterligare uppgifter: Kanslichef Tommi Vuorialho, tfn 02956 40110