Ansökan om besvärstillstånd från den man som gjort sig skyldig till dråp och dråpförsök genom dränkning avslogs

Publicerad 22.10.2018

Högsta domstolen (HD) beviljade inte besvärstillstånd till den man från Lehmo som hade dömts till fängelse i 14 år och 6 månader för två dråp och tre dråpförsök samt vissa andra brott.

Tingsrätten och hovrätten hade ansett att mannen gjort sig skyldig till tre dråpförsök i Libelits i september 2007 samt till dråp i Polvijärvi i juli 2010 och i juni 2011. I samtliga fall hade mannen dränkt eller försökt dränka offret. I juli 2014 hade mannen gjort sig skyldig till utsättande och grovt dödsvållande i Polvijärvi, då han hade underlåtit att hjälpa ett offer i hjälplöst tillstånd.

Norra Karelens tingsrätt dömde mannen till fängelse i 14 år och 6 månader. Östra Finlands hovrätt bestämde att mannen skulle avtjäna hela straffet i fängelse, eftersom han ska anses vara synnerligen farlig för andras liv, hälsa eller frihet.

I mannens ansökan om besvärstillstånd var det fråga om huruvida ovannämnda brott kunde tillräknas honom och kunde han åläggas att avtjäna hela straffet i fängelse.


Mer information: Föredragande Jussi Virtanen, tfn 029 56 40064, jussi.e.virtanen(at)oikeus.fi

Ärendets diarienummer i HD R2018/319. Hovrättens avgörande och fullföljdsskriften till högsta domstolen är delvis sekretessbelagda.