Ett sekel av rättskipning — högsta domstolens skeden finns nu i bokform

Publicerad 28.9.2018

Högsta domstolen (HD) firar sitt 100-årsjubileum den 1 oktober 2018. Med anledning av jubileet har HD gett ut ett historiskt verk, som ger en intressant bild av HD:s historia och dess beröringspunkter med vårt lands historia.

Författarna hör till landets främsta experter på rättshistoria. Professorerna Lars Björne (emeritus), Jukka Kekkonen, Mia Korpiola och Heikki Pihlajamäki (redaktör för verket) bjuder in läsarna till en unik tidsresa genom skedena i högsta domstolens rättsskipning.

Verket lyfter fram det sätt på vilket högsta domstolen fick sin form i samband med det självständiga Finlands födelse. De därpå följande skedena i anslutning till det tragiska inbördeskriget och dess efterdyningar behandlas också. Egna avsnitt ägnas undantagsförhållandena under vinter- och fortsättningskriget, högsta domstolens evakuering till Vasa och Letala samt de tunga krigsansvarighetsrättegångarna. Verket går vidare med högsta domstolens rättskipning under den driftiga återuppbyggnadstiden, den radikala rättspolitikens tid med sin Midsommardansrättegång samt internationaliseringens tid, som kan anses pågå fortfarande. Texten får liv av professor Korpiolas inforutor, som tar upp fenomen i tiden, allt från krigsdöda till Auervaara och glamour, det mest omfattande brottmålet i Nordens historia och kvinnornas ställning i högsta domstolen.

— Våra temaval har inte styrts enbart av subjektivt intresse, utan vi har medvetet valt de teman från varje tidsperiod som vi anser att bäst karakteriserar högsta domstolen i respektive periods samhällskontext. Detta är också metodologiskt viktigt: vi vill presentera högsta domstolen som en del av samhället och rättslivet, belyser Heikki Pihlajamäki utgångspunkterna för verket.

"..nuet och framtiden står utom räckhåll för oss. Tiden stannar inte. Därför får vi inte grepp om nuet. Framtiden kan vi inte känna till. Vår plats är oundvikligen bestämd av vårt förflutna. Fördenskull är det endast med hjälp av historien som vi kan utforska vårt sätt att vara. För att förstå oss själva måste vi veta varifrån vi har kommit."

- Justitierådet Juha Häyhä på verkets förord.


Lainkäyttöä läpi vuosisadan. Näkökulmia korkeimman oikeuden historiaan 1918-2018(Toim. Heikki Pihlajamäki), Helsinki, Edita 2018.

Boken säljs av Edita. Mer information och kontakt: Förlagsdirector Raimo Savolainen, raimo.savolainen(at)edita.fi, tfn 040 860 2867

Mer information (HD): Kanslichef Tommi Vuorialho, tommi.vuorialho(at)oikeus.fi, tfn 02956 40111