Framsida » Aktuellt » Pressmeddelanden » 2015 » Timo Esko president vid högsta domstolen

Timo Esko president vid högsta domstolen

Publicerad 20.11.2015

Republikens president har i dag utnämnt juris doktor Timo Esko till president vid högsta domstolen (HD). Esko, som för närvarande är president vid Åbo hovrätt, tillträder den nya tjänsten i början av nästa år.

Esko är född i Tammerfors (1952) och har tidigare varit bland annat tf. biträdande professor och professor vid Helsingfors universitets juridiska fakultet samt förvaltningsdirektör för universitetet. Han arbetade som advokat nästan femton år innan han blev ledamot vid HD 2006. Han har varit president vid Åbo hovrätt sedan 2012.

Esko har dessutom sköt flertalet förtroende- och sakkunniguppdrag, och han har skrivit artiklar om internationell privaträtt och advokaträtt.

Mer information: Kanslichef Tommi Vuorialho, tfn 02956 40110, tommi.vuorialho(at)oikeus.fi