Framsida » Aktuellt » Pressmeddelanden » 2014 » Ansökningarna om besvärstillstånd i det s.k. mordmålet av Vilja Eerika har förkastats

Ansökningarna om besvärstillstånd i det s.k. mordmålet av Vilja Eerika har förkastats

Publicerad 17.2.2014

Högsta domstolen (HD) har med ett i dag givet beslut förkastat Touko Päiviö Tarkkis och Sirpa Helena Laamanens ansökningar om besvärstillstånd i ett mål som gällde mord, frihetsberövande och misshandel. Hovrättens beslut skall alltså stå fast. Båda sökanden hade sökt besvärstillstånd angående åtalet för mord.

Helsingfors tingsrätt dömde i mars 2013 bägge svaranden för mord, frihetsberövande och misshandel, samt Sirpa Laamanen även för lämnande av oriktiga personuppgifter till fängelse på livstid. Helsingfors hovrätt fastställde domen i november 2013.

Högsta domstolens beslut (17.2.2014, dnro R2014/56) kan beställas från registratorskontoret, tfn 02956 40050 eller korkein.oikeus(at)oikeus.fi.

Tilläggsuppgifter: Referendarieråd Jukka-Pekka Salonen, tfn 02956 40057, jukka-pekka.salonen(at)oikeus.fi.