Framsida » Aktuellt » Pressmeddelanden » 2012 » Pressmeddelande 19.10.2012 - Målet som gäller dråpet i Ulvsby återförvisas till Satakunta tingsrätt

Pressmeddelande 19.10.2012 - Målet som gäller dråpet i Ulvsby återförvisas till Satakunta tingsrätt

Publicerad 19.10.2012  Uppdaterad 15.12.2014

Högsta domstolen (HD) har genom ett beslut som givits idag upphävt tingsrättens och hovrättens domar i målet som gäller det s.k. Ulvsbydråpet och återförvisat ärendet till Satakunta tingsrätt för ny handläggning.

Satakunta tingsrätt dömde i november 2010 svaranden till fängelse på livstid för mordet på sin make. Vasa hovrätt frikände svaranden i juli 2011 i brist på bevis.

HD beviljade åklagarna och en del av målsägandena besvärstillstånd i maj detta år. Före det hade åklagarna anhållit om att HD skulle invänta att den fortsatta undersökningen av brottet slutfördes. Åklagarna lämnade in sitt nya material till HD i april.

HD beslutade att åklagarnas nya bevismaterial och svarandens nya motbevisning skulle beaktas vid handläggningen av ärendet. I sin bedömning av hur målet skulle handläggas ansåg HD att en betydande del av bevisningen skulle komma att värderas i endast en rättsinstans ifall HD skulle avgöra målet utan att återförvisa det till en lägre instans. För att trygga en rättvis rättegång var det motiverat att återförvisa ärendet till en lägre rättsinstans för ny behandling. För att trygga en fullständig möjlighet att söka ändring återförvisades ärendet till tingsrätten i stället för till hovrätten.

En referat (på finska) av den offentliga liggaren i beslutet (R2011/812, 19.10.2012) finns nedan som bifogad fil.

Den offentliga liggaren kan beställas från registraturen, tfn 02956 40050 eller korkein.oikeus(at)oikeus.fi

Tilläggsinformation: Chefen för kommunikationstjänsten Pia Sive, tfn 02956 40052, pia.sive(at)oikeus.fi