Framsida » Aktuellt » Pressmeddelanden » 2012 » Pressmeddelande 8.6.2012 - Politiker dömd för kränkande skriverier om islam och somalier

Pressmeddelande 8.6.2012 - Politiker dömd för kränkande skriverier om islam och somalier

Publicerad 8.6.2012

Högsta domstolen (HD) har dömt Jussi Halla-aho, numera riksdagsledamot, till bötesstraff för hans bloggskriverier från 2008 som kränkte islam och hånade en folkgrupp.

Halla-aho dömdes till ett gemensamt bötesstraff på 50 dagsböter för brott mot trosfriden och hets mot folkgrupp. Dessutom bestämdes att Halla-aho ska avlägsna en del av sina bloggskriverier.

Halla-aho offentliggjorde sina påståenden om islam och somalier i sin blogg sommaren 2008.
I skriverierna påstod han bland annat att islam är en pedofilreligion och att stjälande och parasiterande på skattemedel är ett nationellt, kanske rentav genetiskt särdrag hos somalier.

Helsingfors tingsrätt hade dömt Halla-aho för till ett bötesstraff på 30 dagsböter för brott mot trosfriden och bestämt att en del av bloggskriverierna skulle avlägsnas. Åtalet för hets mot folkgrupp förkastades. Helsingfors hovrätt ändrade inte tingsrättens dom.

Enligt HD var Halla-ahos påståenden om islam smädande och skymfande vad både innehållet och uttryckssättet beträffar. Såsom tings- och hovrätten konstaterade ansågs Halla-aho ha handlat i kränkande syfte, vilket bestämmelsen om brott mot trosfriden förutsätter. Halla-aho skulle om han hade velat ha haft möjlighet att framföra sin kritik utan att skända värden som betraktas som heliga inom islam.

Tings- och hovrätten hade förkastat åtalet för hets mot folkgrupp, som baserade sig på Halla-ahos karakteriseringar av det somaliska samfundet. HD ansåg att karakteriseringarna var förtal och förolämpande av somalierna som folkgrupp. Uttalandena var ägnade att väcka intolerans, förakt och eventuellt också hat mot den folkgrupp som de avsåg. Eftersom uttalanden kan betraktas som s.k. hatprat skyddas de inte av yttrandefriheten. HD dömde Halla-aho även för hets mot folkgrupp och ansåg att bötesstraff skulle betraktas som ett lämpligt straff för gärningarna.


Högsta domstolens avgörande (R2010/1101, xx.x.2012) kan beställas från registraturen,
tfn 02956 40050 eller korkein.oikeus@oikeus.fi

Mer information: Referendarierådet Jukka-Pekka Salonen, tfn 02956 40057