Framsida » Aktuellt » Pressmeddelanden » 2012 » Pressmeddelande 29.6.2012 - Avdelningschef Jarmo Littunen ny ledamot vid högsta domstolen

Pressmeddelande 29.6.2012 - Avdelningschef Jarmo Littunen ny ledamot vid högsta domstolen

Publicerad 29.6.2012

Republikens president har i dag utnämnt avdelningschef, vicehäradshövding Jarmo Littunen till en tjänst som ledamot vid högsta domstolen från och med den 1 augusti 2012.

Jarmo Littunen har fungerat vid den kriminalpolitiska avdelningen vid justitieministeriet sedan året 2001, först som regeringsråd och som biträdande avdelningschef och sedan som avdelningschef. Innan detta har han skött tjänster bland annat som lagstiftningssekreterare och lagstiftningsråd.

I uppgiften efterträder Littunen justitierådet Kari Raulos som går i pension.


Tilläggsuppgifter: Kommunikationschef Pia Sive, tfn. 02956 40052 eller pia.sive@oikeus.fi