Framsida » Aktuellt » Pressmeddelanden » 2012 » Pressmeddelande 13.6.2012 - Avdelningschef Jarmo Littunen föreslås bli utnämnd till tjänsten som ledamot vid högsta domstolen

Pressmeddelande 13.6.2012 - Avdelningschef Jarmo Littunen föreslås bli utnämnd till tjänsten som ledamot vid högsta domstolen

Publicerad 13.6.2012

Högsta domstolen (HD) föreslår att avdelningschef, vicehäradshövding Jarmo Littunen utnämns till den tjänst som ledamot som blir ledig 1.8.2012.

Jarmo Littunen har fungerat som avdelningschef vid den kriminalpolitiska avdelningen vid justitieministeriet sedan våren 2005. Tidigare har han fungerat bland annat som biträdande avdelningschef och som lagstiftningsråd vid justitieministeriet.

Justitieministern föredrar ärendet som gäller tillsättandet av tjänsten senare vid statsrådets plenum. Utnämningsbeslutet fattas av republikens president.

Högsta domstolen röstade om utnämningsförslaget.

Tilläggsuppgifter: Kommunikationschef Pia Sive, tfn. 02956 40052 eller pia.sive@oikeus.fi