Framsida » Aktuellt » Pressmeddelanden » 2012 » Pressmeddelande 9.5.2012 - Besvärstillstånd beviljades i ärendet som gäller dråpet i Ulvsby

Pressmeddelande 9.5.2012 - Besvärstillstånd beviljades i ärendet som gäller dråpet i Ulvsby

Publicerad 9.5.2012

Högsta domstolen (HD) har beviljat besvärstillstånd till åklagarna och en del av målsägandena i det s.k. Ulvsbydråp-ärendet som gäller misstänkt mord.

En man från Ulvsby avled i sitt hem i december 2006 till följd av brott mot liv. I november 2010 dömde Satakunta tingsrätt mannens maka för mord till livstids fängelse. Senare bedömde Vasa hovrätt att den bevisning som framlagts till stöd för åtalet mot makan inte var tillräcklig och förkastade åtalet.

Åklagarna har som grund för sin ansökan om besvärstillstånd till HD åberopat bland annat den tilläggsutredning som utförts efter att hovrättens dom gavs.

I målsägandenas ansökningar om besvärstillstånd var det fråga om yrkanden på skadestånd.

Tilläggsinformation: Chefen för kommunikationstjänst Pia Sive, tel. 02956 40052, pia.sive@oikeus.fi