Framsida » Aktuellt » Pressmeddelanden » 2012 » Pressmeddelande 9.5.2012 - Misstänkts uttalanden under förundersökningen fick inte användas i rättegången

Pressmeddelande 9.5.2012 - Misstänkts uttalanden under förundersökningen fick inte användas i rättegången

Publicerad 9.5.2012

Högsta domstolen (HD) har genom ett avgörande i dag förbjudit att uttalanden som en misstänkt gjort under förundersökningen används som bevis till stöd för den misstänktes skuld. Den misstänkte, som var häktad, hade inte entydigt och medveten om sina rättigheter som brottsmisstänkt avstått från sin rätt till biträde under förundersökningen. Den misstänktes uttalanden har fåtts genom kränkning av skyddet mot självkriminalisering och användningen av uttalandena som bevis till stöd för den misstänktes skuld förbjöds.

Fallet hänför sig till händelser som inträffade på ett hotell i Helsingfors natten efter självständighetsdagen 2009, då en person dog och en annan invalidiserades efter att ha använt heroin i stället för kokain. Den 11 december 2009 greps en person hemma från Nigeria som misstänkt för brott. Personen häktades den 15 december 2009 och förhördes bland annat den 16 och den 21 december 2009. Under förundersökningen hade polisen informerat den misstänkte om bland annat rätten till biträde. I samband med häktningsbeslutet den 15 december 2009 hade tingsrätten förordnat en försvarare för den misstänkte, som emellertid inte hade träffat den misstänkte före förhören den 16 och den 21 december 2009. Den misstänkte hade inget biträde under dessa förundersökningsförhör.

Åklagaren yrkade på straff för grovt narkotikabrott samt grovt dödsvållande och grovt vållande av personskada. Under rättegången åberopade åklagaren som bevis till stöd för skulden den åtalades uttalanden under förundersökningen eftersom den åtalades berättelse i rättegången hade avvikit från vad han berättat vid förundersökningen.

HD konstaterade att den brottsmisstänktes rätt att anlita ett biträde redan från början av förundersökningen tryggar den misstänktes skydd mot självkriminalisering, dvs. vars och ens rätt att inte bli tvingad att medverka till att utreda sin egen skuld samt andra försvarsmöjligheter. Om den misstänktes rätt till biträde inte tillgodosetts under förundersökningen, medför det en oreparerbar skada för den åtalades rättigheter, om man i domen använder den åtalades uttalanden under förundersökningen till stöd för skulden. Det är möjligt att undvika att den misstänktes rättigheter kränks genom att uttalanden av den misstänkte som stödjer skulden inte utnyttjas i rättegången.

HD ansåg att den brottsmisstänkte inte på det sätt som Europadomstolens avgörandepraxis förutsätter på ett giltigt sätt hade avstått från sin rätt till biträde under förundersökningen och att den misstänkte inte heller i övrigt hade varit tillräckligt medveten om sina rättigheter och skyldigheter i egenskap av brottsmisstänkt. I ens sådan situation baserade sig den misstänktes berättelse inte på frivillighet och uttalandena hade fåtts genom kränkning av den misstänktes skydd mot självkriminalisering. HD förbjöd användningen av de uttalanden som gjorts under förundersökningen den 16 och den 21 december 2009 som bevis till stöd för den misstänktes skuld. HD upphävde hovrättens dom och återförvisade ärendet till hovrätten för ny behandling.

Mera information: Föredragande Timo Ojala, tfn 02956 40073

Avgörandet (9.5.2012, R2011/704) finns som bifogad fil och kan beställas från registraturen, tfn 02956 40050.