Framsida » Aktuellt » Pressmeddelanden » 2012 » Pressmeddelande 8.5.2012 - Beslutet som gäller offentligheten av tilläggsmaterialet i anknytning till dråpet i Ulvsby har blivit färdigt

Pressmeddelande 8.5.2012 - Beslutet som gäller offentligheten av tilläggsmaterialet i anknytning till dråpet i Ulvsby har blivit färdigt

Publicerad 8.5.2012

Det beslut om offentlighet som gäller det tilläggsmaterial som åklagarna har tillställt högsta domstolen (HD) i anknytning till det s.k. Ulvsby-dråpet har blivit färdigt. Tilläggsmaterialet omfattar över 2000 sidor och innehåller den tilläggsskrift jämte bilagor som åklagarna har inkommit med som komplettering till sin ansökan om besvärstillstånd. Enligt beslutet är en del av materialet offentligt.

Åklagarna söker om tillstånd att besvära sej över den dom med vilken Vasa hovrätt befriade en kvinna från Ulvsby som var misstänkt för mord eller dråp av sin make.

Tilläggsuppgifter: Kommunikationschef Pia Sive, tfn. 02956 40052, pia.sive(at)oikeus.fi eller registratorskontoret vid högsta domstolen, tfn. 02956 40050, korkein.oikeus(at)oikeus.fi