Framsida » Aktuellt » Pressmeddelanden » 2012 » Pressmeddelande 14.5.2012 - Förvaltningsrådet Tuula Pynnä ny ledamot vid högsta domstolen

Pressmeddelande 14.5.2012 - Förvaltningsrådet Tuula Pynnä ny ledamot vid högsta domstolen

Publicerad 11.5.2012

Republikens president har i dag utnämnt förvaltningsrådet, vicehäradshövding Tuula Pynnä till en tjänst som ledamot vid högsta domstolen från och med den 1 augusti 2012.

Tuula Pynnä har varit verksam vid högsta förvaltningsdomstolen som förvaltningsråd sedan 2005. Före det har hon varit verksam som bland annat tingsdomare, föredragande vid högsta domstolen samt som lagstiftningsråd och chef för EU-domstolsärenden inom utrikesförvaltningen.

I uppgiften efterföljer Pynnä justitierådet Mikko Tulokas som går i pension.


Mera information: Kommunikationschef Pia Sive, tfn 02956 40052, pia.sive(a)oikeus.fi