Vid högsta domstolen ledigförklaras tjänsten som kanslichef (D15) från och med den 1 juni 2020

Sista ansökningsdag:
28.02.2020
Anmälande ämbetsverk:
Högsta domstolen

Vid högsta domstolen ledigförklaras

tjänsten som kanslichef (D 15) från och med den 1 juni 2020.

Kanslichefen är den som arbetar närmast och bistår högsta domstolens president och ser till att högsta domstolens verksamhet löper på ett behörigt sätt. Kanslichefen leder kansliets verksamhet och ansvarar för allehanda personal-, ekonomi- och andra administrativa ärenden. Kanslichefen deltar också i utvecklandet av rättskipningsverksamheten. Till kanslichefens uppgifter hör även att samarbeta med nationella och internationella intressegrupper. Kanslichefen är föredragande i högsta domstolens plenum i andra ärenden än rättskipningsärenden.

Den sökande ska uppfylla behörighetskraven för domartjänst. Examenskravet är juris magisterexamen och kravet på språkkunskaper är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Övriga språkkunskaper betraktas som merit.

För en framgångsrik skötsel av tjänsten är administrativ erfarenhet, erfarenhet av rättsskipning och ledarskap, god ärende- och personalledningsförmåga samt organiserings-, samarbets- och kommunikationsförmåga av betydelse. Ett aktivt utvecklingsgrepp, flexibilitet och stresstålighet behövs i skötseln av tjänsten.

Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökningar inlämnas senast den 28 februari 2020 kl. 16.15 till högsta domstolens registratorskontor, PB 301, 00171 Helsingfors (besöksadress Norra esplanaden 3) eller per e-post till adressen korkein.oikeus@oikeus.fi. Ansökan kan även skickas via statens arbetssökningstjänst www.valtiolle.fi.

För mer information kontakta högsta domstolens president Tatu Leppänen, tfn 02956 40101 (sekreterare).

 
Publicerad 3.2.2020