Vid högsta domstolen förklaras ledig att sökas tjänsten som president, som blir ledig 1.9.2019.

Sista ansökningsdag:
28.02.2019
Anmälande ämbetsverk:
Högsta domstolen

Vid högsta domstolen förklaras ledig att sökas

tjänsten som president,

som blir ledig 1.9.2019.

Om utnämning av presidenten vid högsta domstolen samt
om behörighetsvillkoren för den bestäms i domstolslagen.

Ansökan jämte bilagor lämnas senast 28.2.2019 kl 16.15 till
högsta domstolens registratorskontor, till postadressen PB 301,
00171 Helsingfors, eller till e-post korkein.oikeus@oikeus.fi.
Registratorskontorets besöksadress är Norra Esplanaden 3.

Högsta domstolen 1.2.2019

Kanslichefen Tommi Vuorialho

 
Publicerad 1.2.2019