Vid högsta domstolen förklaras ledig att sökas tjänster och tidsbestämda tjänsteförhållanden som föredraganden

Sista ansökningsdag:
29.03.2019
Anmälande ämbetsverk:
Högsta domstolen

Högsta domstolen är en prejudikatdomstol som ger avgöranden i mål när lagstiftningen lämnar rum för tolkning. Arbetet vid högsta domstolen ger goda möjligheter att sätta sig in i domstolsväsendets verksamhet och aktuella frågor på såväl civil-, straff- som processrättens område. I högsta domstolen kan du fördjupa dig i juridiska utmaningar, vidareutbilda dig och utveckla din kompetens som domare.

I högsta domstolen behandlas målen utifrån föredragandens beredning och förslag till avgöranden. Till beredningen hör att redogöra för rättspraxis och andra inhemska och internationella rättskällor samt att analysera och avväga alternativa lösningar. Föredraganden deltar när målet behandlas vid domstolens sammanträde.

Vid högsta domstolen förklaras ledig att sökas

1) en tjänst som referendarieråd (T 13)
2) en tidsbestämd tjänst som referendarieråd (T 13) (högst 5 år)
3) ett tidsbestämt tjänsteförhållande som referendarieråd (T 13) (för 1 år)
4) en tjänst som äldre justitiesekreterare (T 12)
5) ett tidsbestämt tjänsteförhållande som äldre justitiesekreterare (T 12) för tiden
1.6.2019–29.2.2024
6) ett tidsbestämt tjänsteförhållande som äldre justitiesekreterare (T 12) för tiden
1.6.2019–30.6.2022
7) högst 5 tidsbestämda tjänsteförhållanden som äldre justitiesekreterare (T 12) för tiden 1.6. eller 1.7.–31.12.2019
8) en tjänst som justitiesekreterare (T 11)
9) 1–10 tidsbestämda tjänsteförhållanden som justitiesekreterare (T 11) för tiden 1.6. eller 1.7.–31.12.2019

Tjänsterna och tjänsteförhållandena i punkterna 1–4 och 8 tillsätts tidigast 1.6.2019.

Löneklassen (utan erfarenhetstillägg) är: T13 4.986,63 euro/mån, T12 4.742,76 euro/mån
och T11 4.546,81 euro/mån.

Vem kan söka tjänster och tidsbestämda tjänsteförhållanden

Bestämmelser om tjänster av föredragandena finns i 13 och 14 § lagen om högsta domstolen samt i domstolslagen.

Sökanden ska uppfylla behörighetsvillkoren för en domartjänst. Behörighetsvillkor är högskoleexamen i juridik enligt 10 kap 1 § i domstolslagen samt sådana insikter i tjänstens uppgiftsområde som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter samt behövliga personliga egenskaper.

Språkkunskapskraven är utmärkt förmåga att använda finska och nöjaktig förmåga att använda svenska i tal och skrift. Andra språkkunskaper räknas som merit.

Uppdraget som föredragande förutsätter god lagkunskap och juridisk bedömningsförmåga samt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Föredragandenas specialkunnande kan beaktas vid arbetsfördelningen.

Ansökningsförfarandet

Ansökan med kontaktuppgifter (telefon och e-post) och bilagor (till exempel matrikel, examensbetyg, arbetsbetyg, CV, rekommendation) lämnas senast 29.3.2019 kl 16.15 till högsta domstolens registratorskontor, postadressen PB 301, 00171 Helsingfors och e-post korkein.oikeus@oikeus.fi. Registratorskontorets besöksadress är Norra Esplanaden 3. I ansökan ska man uppge de tjänster eller tjänsteförhållanden som ansökan gäller.

Närmare upplysningar ges av kanslichef Tommi Vuorialho, tfn. 02956 40110, e-post: tommi.vuorialho@oikeus.fi.

 
Publicerad 14.3.2019