Ett tidsbestämt tjänsteförhållande som ledamot för tiden 1.9.2019–31.8.2022

Sista ansökningsdag:
07.06.2019
Anmälande ämbetsverk:
Högsta domstolen

Vid högsta domstolen förklaras ledigt att sökas

ett tidsbestämt tjänsteförhållande som ledamot för tiden 1.9.2019–31.8.2022.

Om utnämning av ledamöterna vid högsta domstolen samt om behörighetsvillkoren för dessa bestäms i domstolslagen. Både män och kvinnor välkomnas att söka denna tjänst.

Ansökan jämte bilagor lämnas senast 7.6.2019 kl 16.15 till högsta domstolens registratorskontor, på postadressen PB 301, 00171 Helsingfors, eller per e-post korkein.oikeus@oikeus.fi. Registratorskontorets besöksadress är Norra Esplanaden 3.

Högsta domstolen 15.5.2019

Kanslichef Tommi Vuorialho

 
Publicerad 15.5.2019