Medialle

Korkeimman oikeuden viestintä antaa tietoja esimerkiksi käsiteltävinä olevien asioiden asianosaisista, käsittelyvaiheista sekä asiakirjoista. Tarvittaessa kerromme myös korkeimman oikeuden menettelytavoista, juttumääristä, henkilökunnasta, termeihin liittyvistä kysymyksistä tai muista yleisistä asioista.

Selosteet ennakkopäätöksistä ja tiedotteet ovat luettavissa näiltä sivuilta ratkaisun antopäivänä noin kello 9.00. Sivuilla säilytetään noin tusinan verran tuoreimpia ratkaisuja. Sitä vanhemmat ratkaisut ovat löydettävissä säädöstietopankki Finlexissä olevasta korkeimman oikeuden tietokannasta.

Viestintä julkaisee korkeimman oikeuden tiedotteet suomen- ja ruotsinkielisinä. Tiedotteisiin on tiivistetty niihin liittyvien tuomioiden ja päätösten olennaiset kohdat. Medialle tiedotetaan myös suullisista käsittelyistä ja muista mahdollisista tapahtumista. Suulliset käsittelyt ovat yleensä aina julkisia. Kuvaaminen tai äänittäminen suullisessa käsittelyssä edellyttää puheenjohtajan lupaa.

Tiedotteet julkaistaan näillä sivuilla ja lähetetään tiedotteiden jakelulistalla olevien toimittajien ja toimitusten sähköposteihin. Jakelulistalle voivat liittyä kaikki sille haluavat toimittajat ja toimitukset. Tiedotteet, selosteet uusista ennakkopäätöksistä ja lausunnot voi myös tilata RSS-syötteinä, tilauslinkit löytyvät etusivulta.

Korkeimman oikeuden kirjaamon yhteydessä on lukusali, jonne voi tarvittaessa tilata asiakirjoja luettavaksi. Lukusalissa on myös asiakaspääte, jolla on mahdollista selata hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden asioiden diaaritietoja.

Korkein oikeus ilmoittaa lainkäyttöasioihin liittyvät kantansa ainoastaan ratkaisuissaan, eikä ratkaisijoilla tai viestinnän työntekijöillä ole mahdollisuutta arvioida tai kommentoida niitä. Asiantuntevia kommentteja on mahdollista saada esimerkiksi oikeudellisen alan tutkijoilta.

 
Julkaistu 24.9.2019