Käsittelyn kulku

Oheinen kaavio kuvaa muutoksenhakuprosessia korkeimmassa oikeudessa. Ylempi kuva esittelee valituslupa- ja valitusasian käsittelyn etenemistä. Alempi kaavio kuvaa ylimääräiseen muutoksenhakuun liittyvää prosessia.

 
Julkaistu 7.11.2018