Asian vireilletulo

Muutoksenhakemusten toimittaminen

Valituslupahakemus ja valitus tulee toimittaa määräajan kuluessa asian ratkaisseen tuomioistuimen kirjaamoon, josta asiakirjat toimitetaan korkeimman oikeuden kirjaamoon.

Hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena ratkaisemissa asioissa valitus toimitetaan hovioikeuden kirjaamoon.

Ylimääräistä muutoksenhakua koskevat hakemukset toimitetaan suoraan korkeimman oikeuden kirjaamoon.

Asiakirjojen toimittamistapa

Asiakirjan voi toimittaa korkeimmalle oikeudelle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, sähköpostitse tai telekopiona. Asiakirjojen toimittaminen tapahtuu aina lähettäjän omalla vastuulla. Asiakirjat on osoitettava ja toimitettava lähettämistavasta riippumatta korkeimman oikeuden kirjaamoon eikä siis asiaa korkeimmassa oikeudessa käsitteleville virkamiehille henkilökohtaisesti.

Korkeimmalle oikeudelle sähköpostitse toimitettavat asiakirjat on toimitettava kirjaamon sähköpostisoitteeseen korkein.oikeus(at)oikeus.fi. Lähetettäessä sähköpostia (at)-merkintä korvataan @-merkillä. Lähettäjä saa tällöin sähköpostiinsa automaattisen ilmoituksen asiakirjan saapumisesta korkeimpaan oikeuteen. Ainoastaan korkeimmasta oikeudesta saatu vastaanottokuittaus on luotettava osoitus sähköpostiviestin saapumisesta korkeimpaan oikeuteen. Jos lähettäjä ei ole saanut sähköpostiinsa vastaanottokuittausta, hän voi varmistaa viestinsä perille saapumisen korkeimman oikeuden kirjaamosta.

Oikeudenkäyntiaineistoksi tarkoitettujen selvitysten tulee olla asiakirjoina tai sähköisinä tiedostoina selkeitä. Asian käsittelyn kannalta on suotavaa, ettei oikeudenkäyntiaineistoa yksilöidä pelkästään verkkosivuille viittaavina linkkeinä tai verkko-osoitteina.

Liitetiedostojen on suositeltavaa olla pdf- tai muussa yleisessä tallennusmuodossa. Tiedostot, jotka ovat muotoa bat, cmd, com, cpl, emf, exe, pif, rar, scr, vbs tai wmf, suodattuvat pois tietoturvasyistä. Yksittäisen sähköpostiviestin koko liitetiedostoineen voi olla enintään 20 megatavua.

 
Julkaistu 14.1.2020