Asian vireilletulo

Muutoksenhakemusten toimittaminen

Toimita valituslupahakemus ja valitus määräajan kuluessa sen tuomioistuimen kirjaamoon, jonka ratkaisusta haluat valittaa. Kyseinen tuomioistuin toimittaa asiakirjat korkeimman oikeuden kirjaamoon.

Ylimääräistä muutoksenhakua koskevat hakemukset toimitetaan suoraan korkeimman oikeuden kirjaamoon.

Asiakirjojen toimittamistapa

Voit toimittaa asiakirjat korkeimmalle oikeudelle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, sähköpostitse tai telekopiona. Asiakirjojen toimittaminen tapahtuu aina lähettäjän omalla vastuulla. Asiakirjat on osoitettava ja toimitettava lähettämistavasta riippumatta korkeimman oikeuden kirjaamoon eikä siis asiaa korkeimmassa oikeudessa käsitteleville virkamiehille henkilökohtaisesti.

Korkeimmalle oikeudelle sähköpostitse toimitettavat asiakirjat on toimitettava kirjaamon sähköpostiosoitteeseen korkein.oikeus(at)oikeus.fi. Lähettäessäsi sähköpostia korvaa (at)-merkintä @-merkillä. Saat tällöin sähköpostiisi automaattisen ilmoituksen eli vastaanottokuittauksen asiakirjan saapumisesta korkeimpaan oikeuteen. Ainoastaan korkeimmasta oikeudesta saatu vastaanottokuittaus on luotettava osoitus sähköpostiviestin saapumisesta korkeimpaan oikeuteen. Jos et ole saanut sähköpostiisi vastaanottokuittausta, varmista viestisi perille meno ottamalla yhteyttä korkeimman oikeuden kirjaamoon.

Oikeudenkäyntiaineistoksi tarkoitettujen selvitysten tulee olla asiakirjoina tai sähköisinä tiedostoina selkeitä. Asian käsittelyn kannalta on suotavaa, ettei oikeudenkäyntiaineistoa yksilöidä pelkästään verkkosivuille viittaavina linkkeinä tai verkko-osoitteina. Liitetiedostojen on suositeltavaa olla pdf- tai muussa yleisessä tallennusmuodossa. Tiedostot, jotka ovat muotoa bat, cmd, com, cpl, emf, exe, pif, rar, scr, vbs tai wmf, suodattuvat pois tietoturvasyistä. Yksittäisen sähköpostiviestin koko liitetiedostoineen voi olla enintään 20 megatavua.

Turvapostin lähettäminen

Salassa pidettävät ja arkaluontoiset asiakirjat on mahdollista lähettää oikeusministeriön turvapostin avulla (https://turvaviesti.om.fi). Palvelun käyttäminen on maksutonta ja turvallista.

Kun lähetät turvapostia korkeimman oikeuden virastopostiin (korkein.oikeus[at]oikeus.fi), ilmoita viestin otsikossa, sisällössä ja liitteissä riittävästi asiasi tunnistetiedot (mikä asiakirja kyseessä, nimesi, mihin ratkaisuun asiasi liittyy), jotta asiasi osataan käsitellä oikealla tavalla.

Ohje turvapostin lähettämiseen (pdf, 0.53 Mt)


 
Julkaistu 25.6.2020