Valitusasian käsittely

Kun valituslupa asiassa on myönnetty, esittelijä jatkaa asian valmistelua valituksessa esitettyjen vaatimusten pohjalta. Viimeistään tässä vaiheessa valittajan vastapuolille varataan tilaisuus vastata valitukseen.

Korkein oikeus ratkaisee valitusasian esittelystä jaostossa, jossa on viisi jäsentä. Jatkokäsittelyluvan myöntämisen edellytyksiä koskeva valitus voidaan ratkaista myös kolmen jäsenen jaostossa, mikäli se on ratkaisusta yksimielinen. Periaatteellisesti tärkeissä kysymyksissä tai, mikäli asiassa aiotaan poiketa korkeimman oikeuden aikaisemmin omaksumasta kannasta, presidentti voi määrätä asian ratkaistavaksi vahvennetussa jaostossa (11 jäsentä) tai täysistunnossa (kaikki jäsenet).

Ratkaistessaan valitusasian korkein oikeus päättää myös siitä, julkaistaanko ratkaisu ennakkopäätöksenä. Ennakkopäätökset julkaistaan korkeimman oikeuden verkkosivuilla, ja ne löytyvät kattavasti muun ohella korkeimman oikeuden vuosikirjasta ja Finlex-rekisteristä. Ratkaisuista, joita ei julkaista ennakkopäätöksinä, laaditaan ja julkaistaan lyhyt kuvaus.

Valitusasian käsittely kestää valitusluvan myöntämisen jälkeen keskimäärin noin vuoden. Asian käsittely korkeimmassa oikeudessa kestää siis kokonaisuudessaan keskimäärin 16-18 kuukautta.

 
Julkaistu 1.1.2019