Muutoksenhakijalle

Näillä sivuilla annetaan perustietoja muutoksenhakemuksen laatimisesta ja asioiden käsittelystä korkeimmassa oikeudessa.

Tarkemmat määräykset muutoksenhausta korkeimpaan oikeuteen sisältyvät oikeudenkäymiskaaren 30, 30a, ja 31 lukuihin.

 
Julkaistu 25.9.2019