Lausunnot

Korkein oikeus antaa lausuntoja tasavallan presidentille armahdusasioissa sekä oikeusministeriölle rikoksentekijöiden ulkomaille luovuttamista koskevissa asioissa. Korkein oikeus antaa pyydettäessä tasavallan presidentille lausunnon eduskunnan hyväksymistä laeista sekä Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksymistä maakuntalaeista. Korkein oikeus voi myös oma-aloitteisesti esittää valtioneuvostolle lain säätämistä tai muuttamista. Korkein oikeus voi lisäksi antaa lausuntoja lakiesityksistä.

Uusimmat lausunnot

Ahvenanmaan maakuntalakeja koskevat lausunnot

Oikeusministeriö voi pyytää korkeimmalta oikeudelta lausunnon Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksymistä maakuntalaeista ennen kuin ne esitellään tasavallan presidentille. Lausunnot julkaistaan ruotsinkielisinä.

 
Julkaistu 23.7.2020