Lausunnot

Korkein oikeus antaa lausuntoja tasavallan presidentille armahdusasioissa sekä oikeusministeriölle rikoksentekijöiden ulkomaille luovuttamista koskevissa asioissa. Korkein oikeus antaa pyydettäessä tasavallan presidentille lausunnon eduskunnan hyväksymistä laeista sekä Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksymistä maakuntalaeista. Korkein oikeus voi myös oma-aloitteisesti esittää valtioneuvostolle lain säätämistä tai muuttamista. Korkein oikeus voi lisäksi antaa lausuntoja lakiesityksistä.

Uusimmat lausunnot

Ahvenanmaan maakuntalakeja koskevat lausunnot

Oikeusministeriö voi pyytää korkeimmalta oikeudelta lausunnon Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksymistä maakuntalaeista ennen kuin ne esitellään tasavallan presidentille. Lausunnot julkaistaan ruotsinkielisinä.

Uusimmat lausunnot:

15.6.2018 - Utlåtande gällande Ålands lagtings beslut 16.4.2018 om antagande av 1. landskapslag om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning och 2. landskapslag om ändring av 3 och 5 §§ plan- och bygglagen för landskapet Åland

15.6.2018 - Utlåtande gällande Ålands lagtings beslut 16.4.2018 om antagande av landskapslag om temporär ändring av fastighetsskattelagen för landskapet Åland

6.6.2018 - Utlåtande gällande Ålands lagtings beslut 12.3.2018 om antagande av landskapslag om ändring av landskapslagen om avbytarstöd

12.4.2018 - Utlåtande gällande Ålands lagtings beslut 17.1.2018 om antagande av landskapslag om ändring av 9 § landskapslagen om Ålands polismyndighet och landskapslag om upphävande av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare

12.9.2017 - Utlåtande gällande Ålands lagtings beslut 5.6.2017 om antagande av landskapslag om ändring av kommunallagen (OH2017/136)

12.9.2017 - Utlåtande gällande Ålands lagtings beslut 31.5.2017 om antagande av landskapslag om en gemensam kommunal räddningsmyndighet och landskapslag om ändring av räddningslagen för landskapet Åland (OH2017/135)

12.9.2017 - Utlåtande gällande Ålands lagtings beslut 31.5.2017 om antagande av landskapslag om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling och landskapslag om Upphandlingsinspektionen (OH2017/134)

12.9.2017 - Utlåtande gällande Ålands lagtings beslut 31.5.2017 om antagande av landskapslag om främjande av en utbyggnad av bredbandsnät och landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om Ålands energimyndighet (OH2017/33)


Alla olevasta linkistä pääset sivulle, jolla julkaistaan kaikki Ahvenanmaan maakuntalakeja koskevat lausunnot.

Ahvenanmaan maakuntalakeja koskevat lausunnot alkaen vuodesta 2009 (ruotsiksi)
 
Julkaistu 15.6.2018