Etusivu » Korkein oikeus » Tuomo Antila

Tuomo Antila

Syntynyt Tampereella 7.4.1968. Oikeustieteen kandidaatti 1991, varatuomari 1994, oikeustieteen lisensiaatti 1998.

Uudenmaan lääninhallituksen tarkastaja/ylitarkastaja 1991-1993, Helsingin raastuvanoikeuden/käräjäoikeuden notaari 1993-1994, potilasvahinkolautakunnan sihteeri 1994, Turun hovioikeuden viskaali 1994-1997, korkeimman oikeuden oikeussihteeri/vanhempi oikeussihteeri 1998-2002 ja 2003, oikeusministeriön lainvalmisteluosaston erityisasiantuntija/lainsäädäntöneuvos 2002, 2003-2006 ja 2008-2012, eduskunnan lakivaliokunnan valiokuntaneuvos 2006-2008, Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvos 2012-2015. Korkeimman oikeuden jäsen ja oikeusneuvos 1.9.2015 alkaen.

Kuluttajavalituslautakunnan jaoston puheenjohtaja 2003-2006. Jäsenenä adoptiolautakunnassa 2008-2011, tasa-arvolautakunnassa 2009-2010, ympäristövakuutuslautakunnassa 2008-2012 ja Pankkilautakunnassa 2012.

Henkilövahinkotoimikunnan sihteeri 2000-2001. Puheenjohtajana tai jäsenenä useissa lainvalmistelutyöryhmissä (mm. rikosvahinkolaki, laki edunvalvontavaltuutuksesta, laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta, adoptiolaki, maksupalvelulaki, maanvuokralain uudistus, perintälain uudistus sekä perinnönjaon oikaisua koskeva sääntely). Suomen edustaja erinäisissä EU:n valmisteluelimissä.

 
Julkaistu 2.9.2015