Tuomo Antila

Syntynyt Tampereella 7.4.1968. Oikeustieteen kandidaatti 1991, varatuomari 1994, oikeustieteen lisensiaatti 1998.

Uudenmaan lääninhallituksen tarkastaja/ylitarkastaja 1991–1993, Helsingin raastuvanoikeuden/käräjäoikeuden notaari 1993–1994, potilasvahinkolautakunnan sihteeri 1994, Turun hovioikeuden viskaali 1994–1997, korkeimman oikeuden oikeussihteeri/vanhempi oikeussihteeri 1998–2002 ja 2003, oikeusministeriön lainvalmisteluosaston erityisasiantuntija/lainsäädäntöneuvos 2002, 2003–2006 ja 2008–2012, eduskunnan lakivaliokunnan valiokuntaneuvos 2006–2008, Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvos 2012–2015. Korkeimman oikeuden jäsen ja oikeusneuvos 1.9.2015 alkaen.

Kuluttajavalituslautakunnan jaoston puheenjohtaja 2003–2006. Jäsenenä adoptiolautakunnassa 2008–2011, tasa-arvolautakunnassa 2009–2010, ympäristövakuutuslautakunnassa 2008–2012 ja Pankkilautakunnassa 2012.

Henkilövahinkotoimikunnan sihteeri 2000–2001. Puheenjohtajana tai jäsenenä useissa lainvalmistelutyöryhmissä (mm. rikosvahinkolaki, laki edunvalvontavaltuutuksesta, laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta, adoptiolaki, maksupalvelulaki, maanvuokralain uudistus, perintälain uudistus sekä perinnönjaon oikaisua koskeva sääntely). Suomen edustaja erinäisissä EU:n valmisteluelimissä.

 
Julkaistu 2.9.2015