Tatu Leppänen

Syntynyt Hämeenlinnassa 19.7.1968. Oikeustieteen kandidaatti 1990, oikeustieteen lisensiaatti 1992. Varatuomari 1994 ja oikeustieteen tohtori 1998. Johtamisen erikoisammattitutkinto 2013.

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan prosessioikeuden vs. assistentti ja apurahatutkija 1991–97, prosessioikeuden assistentti 1997–02, ma. yliassistentti 1997–98 ja dosentti vuodesta 2002. Helsingin käräjäoikeuden notaari 1993–94, korkeimman oikeuden ma. esittelijä 1995–96. Ajanjaksoja ma. esittelijänä ja ma. vanhempana oikeusasiamiehensihteerinä eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa 1996–99.

Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston ma. erityisasiantuntija 2000–01, ma. lainsäädäntöneuvos ja lainsäädäntöneuvos 2001–06 ja 2008–09. Vantaan käräjäoikeuden ma. käräjätuomari 2007–08 ja käräjätuomari 2010–14. Helsingin hovioikeuden ma. hovioikeudenneuvos 2010. Hyvinkään käräjäoikeuden laamanni 2014–16. Korkeimman oikeuden jäsen ja oikeusneuvos 1.9.2016–31.8.2019. Korkeimman oikeuden presidentti 1.9.2019 alkaen.

Toiminut puheenjohtajana, jäsenenä tai asiantuntijana lukuisissa eri työryhmissä oikeusministeriön hallinnonalalla. Kirjoittanut julkaisuja ja toiminut luottamustehtävissä. Tutkimus-, opetus- ja lainvalmistelutyö painottunut prosessioikeuteen, erityisesti siviiliprosessi-, todistelu- ja ulosotto-oikeuden aloille.

 
Julkaistu 1.9.2016