Marjut Jokela

Syntynyt Orivedellä 16.12.1959. Oikeustieteen kandidaatti 1982. Helsingin kaupunginkanslian lainopillisen osaston asiamies 1981–1983, kuluttaja-asiamiehen toimiston ylimääräinen esittelijä 1983, oikeusministeriössä tutkijana, lainsäädäntösihteerinä ja lainsäädäntöneuvoksena 1983–1988. Helsingin raastuvanoikeuden notaari 1988–1989, varatuomari 1989. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvos 1988–2007 ja lainsäädäntöjohtaja 2007. Korkeimman oikeuden jäsen ja oikeusneuvos 1.1.2008.

Useiden lainsäädäntöä valmistelevan toimikunnan tai työryhmän puheenjohtaja, jäsen tai sihteeri (mm. maakaari, takaus, korko, velan vanhentuminen, rahoitusvakuudet, sähköinen kiinteistönvaihdanta). Suomen edustaja EU:n valmisteluelimissä ja kansainvälisissä sopimusneuvotteluissa (mm. maksupalvelut sekä arvopapereiden selvitys- ja hallintajärjestelmät). Kirjoituksia varallisuusoikeuden alalta.

 
Julkaistu 10.10.2013