Jukka Sippo

Syntynyt Kuusankoskella 7.9.1961. Oikeustieteen kandidaatin tutkinto 1986, varatuomari 1987. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden laitoksen vs. amanuenssi 1986, Helsingin raastuvanoikeuden apujäsen 1986–1988, Iitin tuomiokunnan notaari ja käräjätuomari 1986–1987, Helsingin raastuvanoikeuden vs. oikeusneuvosmies 1988–1993, Helsingin käräjäoikeuden yl. käräjätuomari 1993–1996, korkeimman oikeuden vs. nuorempi oikeussihteeri, nuorempi oikeussihteeri, oikeussihteeri ja vanhempi oikeussihteeri 1996–2001, oikeusministeriön lainvalmisteluosaston erityisasiantuntija 1998–1999, korkeimman oikeuden esittelijäneuvos 2001–2007. Korkeimman oikeuden jäsen ja oikeusneuvos 1.1.2008.

Oikeusministeriön määräämä asiantuntija prosessioikeudellista lainsäädäntöä valmisteltaessa 2000–2001, kuluttajavalituslautakunnan, sittemmin kuluttajariitalautakunnan jaoston puheenjohtaja 1999–2007 ja täysistunnon varapuheenjohtaja ja jäsen 2003–2007.

 
Julkaistu 26.2.2019