Etusivu » Korkein oikeus » Juha Häyhä

Juha Häyhä

Syntynyt 20.4.1956 Jyväskylän maalaiskunnassa. Oikeustieteen kandidaatti 1979, oikeustieteen lisensiaatti 1988 ja oikeustieteen tohtori 1996. Porvoon tuomiokunnan notaari 1982-1983. Varatuomari 1983. Työvoimaministeriön ylim. tarkastaja 1979-1984. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan assistentti, vs. yliassistentti, tutkija, ma. apulaisprofessori, ma. professori sekä siviili- ja kauppaoikeuden yliopistonlehtori 1983-2001. Suomen Akatemian ts. tutkija 1991-1992 ja 1997, ts. tutkijatohtori 1.1.1998-31.7.2000, vanhempi tutkija 1.8.-31.12.2000 ja akatemiatutkija 1.1.-31.7.2001. Korkeimman oikeuden jäsen ja oikeusneuvos 1.10.2001 lukien.

Oikeustoimilakitoimikunnan sihteeri 1987-1990, henkilövahingon ja elatuksen menetyksen korvaamista koskevien vahingonkorvauslain säännösten uudistamistoimikunnan asiantuntijajäsen 2000-2001. Kuluttajavalituslautakunnan jaoston puheenjohtaja 1987-2001 ja asuntokauppaosaston varapuheenjohtaja 1999-2001. Markkinatuomioistuimen varajäsen 1994-1998 ja jäsen 1.9.1998-2001.

 
Julkaistu 10.10.2013