Juha Häyhä

Syntynyt 20.4.1956 Jyväskylän maalaiskunnassa. Oikeustieteen kandidaatti 1979, oikeustieteen lisensiaatti 1988 ja oikeustieteen tohtori 1996. Porvoon tuomiokunnan notaari 1982–1983. Varatuomari 1983. Työvoimaministeriön ylim. tarkastaja 1979–1984. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan assistentti, vs. yliassistentti, tutkija, ma. apulaisprofessori, ma. professori sekä siviili- ja kauppaoikeuden yliopistonlehtori 1983–2001. Suomen Akatemian ts. tutkija 1991–1992 ja 1997, ts. tutkijatohtori 1.1.1998–31.7.2000, vanhempi tutkija 1.8.–31.12.2000 ja akatemiatutkija 1.1.–31.7.2001. Korkeimman oikeuden jäsen ja oikeusneuvos 1.10.2001 lukien.

Oikeustoimilakitoimikunnan sihteeri 1987–1990, henkilövahingon ja elatuksen menetyksen korvaamista koskevien vahingonkorvauslain säännösten uudistamistoimikunnan asiantuntijajäsen 2000–2001. Kuluttajavalituslautakunnan jaoston puheenjohtaja 1987–2001 ja asuntokauppaosaston varapuheenjohtaja 1999–2001. Markkinatuomioistuimen varajäsen 1994–1998 ja jäsen 1.9.1998–2001.

 
Julkaistu 10.10.2013