Jarmo Littunen

Syntynyt Helsingissä 26.6.1956. Oikeustieteen kandidaatti 1980. Varatuomari 1988. Helsingin yliopiston vs. assistentti ja oto. rikosoikeuden assistentti 1981. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston vs. lainsäädäntösihteeri 1981–1987, vs. lainsäädäntöneuvos 1987–1989, pp. lainsäädäntöneuvos 1989–2001. Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari 2000–2001. Oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö, ma. osastopäällikkö, osastopäällikkö 2001–2012. Korkeimman oikeuden jäsen ja oikeusneuvos 1.8.2012 alkaen.

Kriminaalihuoltoyhdistyksen johtokunnan jäsen 1991–1996. Ympäristön suojelemista rikosoikeuden keinoin käsittelevän Euroopan neuvoston asiantuntijakomitean jäsen 1992–1995. Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan varajäsen 1988–2002. Yhdyskuntapalvelutoimikunnan jäsen 1988–1989. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen johtokunnan jäsen 2000–2007 ja neuvottelukunnan jäsen 2008–2010. Nuorisorikostoimikunnan jäsen 2001–2002. Yhdyskuntaseuraamuksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelua varten asetetun toimikunnan varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja 2010–2012.

 
Julkaistu 10.10.2013